Dorian Ladašić

Dorian Ladašić

Učenik prve godine Kulturologije na FFRI.