Sven Sušanj

Sven Sušanj

Sven Sušanj student je treće godine na sveučilišnom studiju prava u Rijeci. Trenutno obnaša dužnost studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci, a osim velikog angažmana vezanog uz studentski život i studiranje, Sven je entuzijastični volonter te je sudjelovao u organizaciji i provedbi nekoliko manifestacija.